MODÜL 1- FARKINDALIK EĞİTİMİ KAYIT FORMU
MODÜL 1- FARKINDALIK EĞİTİMİ KAYIT FORMU

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bilgilendirme metnini okudum, metin kapsamında kişisel verilerimin işlenmesini ve tarafıma ticari elektronik iletiler gönderilmesini onaylıyorum.