Yaşamın Koçu Olmak


“Yan yana evlerde, komşu olarak yaşayan iki oduncu varmış. Odunculardan birisi işinde oldukça iyiymiş. Kırdığı odunların sayısı, her zaman arkadaşından çok daha fazla olurmuş. Her gün işine belirli bir zamanda başlar, belirli saatler içinde çalışırmış. Geri kalan zamanında ise kendine, eşine, çocuklarına ve dostlarına zaman ayırır, oldukça mutlu ve huzurlu bir yaşamı sürermiş. Diğer oduncu ise, ondan daha fazla çalışır ve çok daha fazla yorulurmuş. Bu sebeple de kendine ve diğerlerine yeterince zaman ayıramazmış. Aşırı stres ve gerginlik hayatının bir parçasıymış. Yine yorgun argın geçen bir günün sonunda dayanamamış ve komşusunun kapısını çalmış. Onun keyifli haline gıptayla bakarak, uzun zamandır aklını meşgul eden soruyu sormuş; ‘Komşu, her gün sana bakıyorum, işinde gayet iyisin, benden çok daha fazla odun kırıyorsun, ancak daha az çalışıyorsun. Çok daha mutlu ve huzurlusun. Bunun sırrı nedir, acaba?’ Komşusunun cevabı kısa ve öz olmuş; "Ara sıra baltamı bileyliyorum." Bundan kırk sene önce, dünyada duyulmaya başlanan ve günlük hayatımıza hızla yerleşmekte olan Koçluk kavramı, önceleri spor dünyasında yaygınlaşmış; daha sonra, iş dünyasında boy göstermiştir. Özellikle, davranış bilimleri alanındaki çalışmalar ve kişisel gelişim alanındaki ilerlemeler, yaşam koçluğu çalışmalarının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dünyada birey olmaya verilen değer yaygınlaştıkça, yaşam koçluğunun önemi de gittikçe artmıştır. Yaşamakta olduğumuz bu bilgi çağında, bilgiye ulaşmak ve işlemenin değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu sebeple, insan çağı yakalamak için bilgili ve donanımlı olmak zorundadır. Diğer yandan ise, bu hızlı devinim karşısında, yaşamın özünü de yakalamak ihtiyacındadır. Yani; kendini daha iyi tanımalı, iletişimini güçlendirmeli ve manevi olarak huzuru yakalamalıdır. Tüm bunları birleştirdiğimizde, yaşam koçluğunun önemi apaçık ortaya çıkmaktadır. Çok daha kaliteli ve doyumlu bir yaşamın anahtarını çevirmek gerekliliği, bu kavramı bize daha da yakınlaştırmaktadır. Koçluk; bireyin şu anda olduğu nokta ile varmak istediği nokta arasındaki açıklığı, geleceğe odaklanarak ve eyleme geçirerek kapatmasının sistemidir. Koçluk açısından baktığımızda, şu anda olduğumuz noktayı daha iyi kavrayabilmemiz için öncelikle hayatımızı etkileyen önemli alanları saptamamız ve bu alanlardaki tatminimizi ölçmemiz gerekmektedir. Bizi biz yapan alanlarımız; iş, kariyer, finansal durum, ikili ilişkiler, aile, sosyal hayat ve ilişkiler, hobiler, yaşanılan fiziksel çevre, maneviyat ve kendi kişisel alanımız, yani huylarımız, alışkanlıklarımız, davranışlarımız, yeteneklerimizdir. Bu alanlardaki tatminimizi yükseltmek için, net hedefler koyarak geleceğe odaklanmamız gerekmektedir. Koçluk açısından baktığımızda; koçluk bir terapi, danışmanlık veya eğitim değildir. Terapi, özellikle geçmişle ilgilenir ve geçmişteki nedenlere odaklanarak bir sağaltım yapmaya çalışır. Danışmanlık kavramı da, koçluğu açıklamaya yetmez. Çünkü; insanlar bir şeyleri danıştıklarında, çözümleri danışmandan alırlar ve kendi kaynaklarını tümüyle kullanamazlar. Koçluk ile eğitim arasındaki ilişkiye baktığımızda ise koçluk hizmeti özel bir eğitim demek değildir. Yalnızca koçluk hizmetini vermek isteyen kişiler için, koçluk eğitim programları vardır. Koçluk, insanın kendi içindeki potansiyeline odaklanır. Koçluk çerçevesinden baktığımızda, insanın en iyi şekilde kendi bulduğu cevaplarla ilerleyeceği kabul edilir. Yani kendi gerçeği ve özü ile ilerlemeyi insan başarmalıdır. Kalıcı olan ve insanla esas uyumu sağlayan bu yaklaşımdır. Sokrat’ın söylediği gibi; ”İnsan tüm cevapları bilir, ancak henüz onun farkında değildir”. Sonuçta bir başkasının verdiği cevaplarla ilerlemek de mümkün olabilir. Ancak nihai olarak baktığımızda bu ne kadar kalıcı olabilir ve acaba bizi biz olmaktan çıkarmaz mı? Hedeflerimize doğru şekilde ulaşmak için, öncelikle geçmişimizi doğru bir şekilde bugüne taşımamız gerekliliği ortaya çıkar. Geçmiş, bizi gelecekteki hedeflerimize taşıyacak, ders çıkarılması gereken deneyimlerle doludur. Yani; keşkeler, pişmanlıklar, başarısızlıklar yoktur. Sadece, deneyimlerden elde edilecek olumlu sonuçlar vardır. Geçmişimize baktığımızda, iki türlü kaynak bizi ileriye hızla taşıyacaktır. Birincisi; iyi yaptığımız şeylerdir. Bunları ortaya çıkarmak içinde şu soru sorulabilir; “Hayatımda neleri iyi yapmıştım ve bunları yaparken hangi içsel kaynaklarımı kullanmıştım?” İkincisi ise; negatif enerjilerimizin takılı kaldığı başarısız olduğumuzu düşündüğümüz her türlü deneyimdir. Bunlardan faydalanmak içinde şu sorular sorulabilir; “Bu yaşadığım deneyimlerde neleri daha iyi yapsaydım istemediğim sonuçlarla karşılaşmazdım? Bu deneyimlerde neleri daha iyi yapmam gerekirdi?” Geleceğe odaklanmak ve hedefe ulaşmak için, eylem içinde olmak çok önemli bir kişisel gelişim düsturudur. Ulaşılmak istenen hedefle ilgili bilgiye sahip olmak, çok önemli olmakla birlikte, tek başına asla yeterli değildir. Bunu net bir hedef haline getirip, sürekli geleceğe odaklanmak ve bu bilgiyi hayata geçirmek için, eylem içinde olmak başarının en önemli unsurlarıdır. Koçluk açısından, bu süreçleri planlamak ve takip etmek gerekliliği açıktır.Yaşamın koçu olmak, baltayı bilemeyi gerektirir. Yani, insan kendisine yatırım yapmalıdır. Çoğu insan, kendi kısır döngülerinin içinde yaşamlarını sürdürmekte ve daha sonra da geçip giden hayat karşısında şikâyetçi olmaktadır. Einstein’ın söylediği gibi; “Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Bunu yapmak deliliktir”. Farklı şeyler yapmayı göze almak, bulunduğumuz rahatlık çemberinden çıkmamızı gerektirir. Risk almayı ve kendimize güven duymayı gerektirir. Bu yeni alanda, başarılı olmak içinse, baltamızı bilemeli, bunu bir yaşam felsefesi haline getirmeliyiz. Daha fazla kitap okumalı, eğitim seminerlerine katılmalı, kendimizi geliştirecek sohbetlerin içinde olmalı, yaşamı tümüyle öğrenilmesi gereken bir deneyim olarak algılamalı, hayata merak ve heyecan ile sarılmalıyız. Gelecekle ilgili doğru kararlar alıp, bunları uygulamak için daha çok can atmalıyız. Hatırlayalım ki ancak cesurlar “Keşke” den uzak yaşamayı başarabilirler.Yaşamınızın koçu olmayı başarmanız dileğiyle…

Murat SOYSALAN

#Değişim #Hedeflereulaşmak #İşyaşamındabaşarı #Yaşamdabaşarı #kişiselgelişim #koçluk #yaşamkoçluğu #kendikendinekoçluk

Tanıtılan Yazılar
Yazılar Çok Yakında Burada
Birazcık daha sabır.
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square