PROFESYONEL KOÇLUK FORMASYON EĞİTİMİ

 

Amaç, koçlukta profesyonelleşecek katılımcıların seansları yönetebilme becerilerinin geliştirilmesidir. Böylece koç adayı mentorluk ve supervizyon sürecine hazırlanarak ünvanlı koç olmak için gereken donanımlara sahip olacaktır. 

 

 İÇERİK :
 

 • Koçluk Tanımı ve Çerçeveleri

 • Koçluk Döngüsü

 • Koçlukta Mentörlük Yaklaşımı

 • Koçlukta Bireyin Değerlendirilmesi

 • Koçluk Sürecinin Gerekleri

 • Koçluk Uygulamaları ve Seans Yönetimi

 

EĞİTİM UYGULAMA MODELİ:

 • Eğitim süresi 2 + 2 toplam 4 tam gündür, eğitim saatleri 10:00 - 18:00 arasındadır.

 • Katılımcılar kayıt işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla saat 09:30'da eğitim merkezinde olmalıdırlar.

 • Sabah ve öğle arasında on beş dakikalık bir ve öğleden sonra iki kez çay/kahve molası verilecektir. Öğlen arası bir saattir.

 • Eğitim workshop şeklinde interaktif seminer olarak uygulanacaktır, oturum U düzenidir.

 • Görsel olarak power point sunum yapılacak, gereğinde konularla ilgili video gösterilecektir.

 • Fonda eğitimi güçlendirici müzik kullanılacak, gereğinde bedensel egzersizler ve kinestetik uygulamalar yapılacaktır.

 • Katılımcılara eğitim manueli dağıtılacaktır ve alınması gereken notlar buraya kaydedilebilecektir.
   

Katılımcılar LifeCoach Academy onaylı koçluk sertifikasına sahip olacaklardır.