AİLE VE İLİŞKİLER KOÇLUĞU

 

Birey ilişkiler alanında daha iyi olabilmek için öncelikle  sorumluluğu kendi üzerine almalıdır. Kalıcı değişimlerin sağlanması ancak böyle gelişir. Bu çalışmanın temel amacı bireyin kendi potansiyelini açığa çıkararak çevresiyle beraber değişimi yakalamasının yöntemlerini keşfetmesidir.

 

İlişkilerin istenilen verimlilikte gelişmesini engelleyen bilinçaltı kayıtların keşfedilmesi özellikle önemlidir. Çünkü bireyi engelleyen, ilişkilerin doğallık ve içtenlikle yaşanmasını önleyen bu negatif  yapılardır.

Aile ve ilişkiler koçluğu uygulamalarında ideal olan yapı ilişkiler sisteminin içinde yer alan tüm bireylerin çalışmanın içinde olduğu modeldir. Aile içinde iletişim verimliliğinin artırılması üzerine bir çalışma yapıldığında eşlerden her birinin çalışmaya dahil olması beklenir. Eğer çocuklar varsa gereğinde yaşları uygun olanların da çalışmanın içinde var olması sağlanır. Ancak eşlerden birisi çalışmanın içinde değilse bu durumda buna rağmen ne yapılacağı ele alınarak ilerlenir.

Yapılan tüm çalışmalarda ilişkilerdeki uyum ve uyumsuzluk alanları, iletişim kalıplarının saptanması ve revizyonu, dramatizasyon ve iletişim oyunları eşliğinde gerçekleştirilir.AİLE VE İLİŞKİLER KOÇLUĞUNUN İLERLEYİŞİ :

a.      Koçluk çalışmasının amaçlarının oluşturulması

b.      Çalışmaya katılacak tarafların saptanması

c.      İlişkiler sistemini oluşturan yapının ortaya çıkarılması

d.      Bireysel görüşmeler

e.      Ortak görüşmeler

f.       Sonuçların değerlendirilmesi

g.      Görüşmeler sürecinin istenen sonuca doğru devam ettirilmesi


 

Kurum içindeki çalışanlar arasındaki iletişim kalitesini artırmak amacıyla da benzer çalışmalar yapılır. Özellikle kurumsal alanda çok boyutlu iletişim sonuçları ortaya çıktığından (Örneğin; Patron-yönetici, yönetici-çalışan, çalışan-çalışan, patron-çalışan, çalışan-müşteri, kurumsal mesaj-müşteri…) sistem çalışmaları çok daha fazla öne çıkmakta ve doğru analiz çalışmaları yapılarak sonuçlar alınmalıdır.

family.jpg