İŞ YÖNETİMİ KOÇLUĞU

İş yönetimi koçluğu, eğitim ve mentörlük programı;

  • Küçük-orta-büyük ölçekli iş sahiplerine veya yeni iş kurmak isteyenlere, yönetim becerilerini geliştirecek, etkisi kanıtlanmış yöntemleri sunmakta,

  • Yönetici veya yönetici adaylarının, şirketlerine sunabilecekleri maksimum katkıyı ortaya çıkararak, kariyerlerinde ilerlemelerini sağlamakta,

  • Uluslararası koçluk ve mentörlük uygulama araçlarını içermekte ve bu bağlamda global bir zemine oturmaktadır.

 

Program ayrıca ülkemiz gerçeğine ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış olduğu için özgündür ve etkisinin güçlü olması bu yüzdendir.

 

Koçlukla ilgili yapılan çalışmalar; eğitim & mentörlük uygulamalarının, koçlukla birleştirildiği programların çok daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Böylece, katılımcıların ihtiyacı olan bilgileri ve temel farkındalık alanlarını sunmakta, bu süreçte kişinin kendisini daha iyi tanımasını, öğrendikleriyle kendi tutumları arasında doğru sentezi yapmasını ve en önemlisi kavradıklarını bir sistem halinde eyleme dökerek hayatına katmasını sağlayan eylemli koçluk programını devreye sokmaktadır.

 

İş yönetimi koçluğu programı ,birbirini tamamlayan dört modülden oluşmaktadır. Toplam süresi 40  saattir;

  1. Yönetsel zihin (Zihni Hazırlamak) – 10 Saat

  2. İş Yetilerini Geliştirmek – 10 Saat

  3. İş Sistemini Yönetmek – 10 Saat

  4. Sürdürülebilirliği - Kurumsallaşmayı Yönetmek – 10 Saat

 

​Program adım-adım prensibine göre yapılandırılmış olup, belirli bir temel sağlanarak, üzerine diğer bilgi/tutumlar inşa edilmektedir.

Her bir çalışma için, ayrılan süre bir saattir, çalışma yüz yüze veya internet üzerinden skype ve benzeri online iletişim yoluyla gerçekleştirilebilir.

Her modülün başlangıcında bir ön değerlendirme ve sonunda ise bölüm sonu değerlendirmesi sunulmaktadır. Böylece modülle ilgili çalışmanın başlangıcında ve sonunda  katılımcı kendi gelişimini değerlendirebilmektedir.

Çalışma kitapçığında, her bir bölüme ait içerik, konular, kavramlar ve uygulamalar hakkında gerekli açıklamalar mevcuttur.

Çalışmadan en iyi şekilde faydalanmak için, çalışma öncesi ön okuma yapılması, çalışma sonrası işlenen içeriğe, alınan notlara yeniden göz atılması ve önerilen uygulamaların yapılması tavsiye edilmektedir.

key-to-unlock-the-mind.jpg
Modül 1
Yönetsel Zihin
(Zihni Hazırlamak)
BMC1.jpg
Modül 2
İş Yetilerini Geliştirmek
BMC6.jpg
Modül 3
İş Sistemini Yönetmek
BMC2.jpg
Modül 4
Sürdürülebilirliği - Kurumsallaşmayı Yönetmek