MODÜL 4: SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK - KURUMSALLAŞMAYI YÖNETMEK
 

 • AMAÇ : Bu modülün amacı, oluşturulmuş işin, oturmuş bir sistemle kazanç sağlayan sürekliliğini ve yetki devri ile kurumsallaşmasının yol haritasını, koçlukla beraber öğretmektir. Sürdürülebilirliğin temeli olan, uzun vadeli bakışın ve sisteme yukarıdan hakim olmakla atılacak soğukkanlı adımların, neler olacağı ele alınmaktadır.

 • İÇERİK :

 1. Sistem Düşüncesi

 2. Kurumsal Değerler

 3. Kurumsallaşma - Tanımlama ve Bileşenler

 4. Kurumsallaşma  - Alanlar

 5. Kurumsallaşma – Araçlar Ve Değişimin Yol Haritası

 6. Stratejik Yönetim – Tanımlamalar

 7. Stratejik Yönetim – Stratejik Planlama, Durum Analizi

 8. Stratejik Yönetim – Stratejik Planlama, Stratejik Tasarım

 9. Stratejik Yönetim – Stratejik Uygulama Ve Kontrol

 10. Kalite ve Verimlilik Yönetimi

 • UYGULAMA MODELİ: İçerikte yer alan her bir uygulama hakkında; tanımlama, farkındalık soruları, uygulama ödevleri ve günlük yaşamdaki beklentilerle ilgili içerikler mevcuttur. Sürdürülebilirlik konusu, kişilerin ve işletmenin negatif alışkanlıkları terk etmesi temeline dayanır. Başarılı olabilmek adına kurumsallaşmanın yerleşmesi için özel bir çalışma planı ve takvim oluşturularak, sisteme yavaş bir şekilde enjeksiyonu sağlanmalıdır.

 • BEKLENEN SONUÇ: İşin kontrol ve denetiminde, bağımsız, sistemli bir yapının oluşması beklenmektedir. Sorumluluğu paylaşacak bireylerin oluşturacağı sinerjik güç, iş verimliliğine yansıyacaktır.​

BMC2.jpg