ONLINE PROFESYONEL KOÇLUK FORMASYON EĞİTİMİ

 

Amaç, koçlukta profesyonelleşecek katılımcıların seansları yönetebilme becerilerinin geliştirilmesidir. Böylece koç adayı mentorluk ve supervizyon sürecine hazırlanarak ünvanlı koç olmak için gereken donanımlara sahip olacaktır. 

 

 İÇERİK :
 

 • Koçluk Tanımı ve Çerçeveleri

 • Koçluk Döngüsü

 • Koçlukta Mentörlük Yaklaşımı

 • Koçlukta Bireyin Değerlendirilmesi

 • Koçluk Sürecinin Gerekleri

 • Koçluk Uygulamaları ve Seans Yönetimi

 

EĞİTİM UYGULAMA MODELİ:

 • Eğitim süresi  10 saattir. 5 gün ve günde 2 saat şeklinde uygulanacaktır.

 • Eğitim workshop şeklinde interaktif seminer olarak uygulanacaktır.

 • Görsel olarak power point sunum yapılacak, gereğinde konularla ilgili video gösterilecektir.

 • Katılımcılara eğitim manueli dağıtılacaktır.
   

Katılımcılar LifeCoach Academy onaylı koçluk sertifikasına sahip olacaklardır.