NEURODESIGN  "Fark yaratan kazanır."

NeuroDesign insanın yeni çağla beraber daha fazla ihtiyaç duyacağı yaşamsal becerileri, zihnin çalışma prensipleriyle uyumlu olarak hayata geçirmesinin yöntemlerini içerir.

NeuroDesign çalışmaları ile, bilinçli zihin, kontrolü ele alarak; bilinçdışı zihni yeniden kodlayabilir hale gelir.
NeuroDesign pratik, pragmatik ve moderndir. Modellenebilir zihinsel süreçlerle işler.

 

İNSANLARIN NEURODESIGN ÇALIŞMALARINA İHTİYAÇ DUYMALARININ SEBEPLERİ:

 

 • En yeni zihinsel tekniklerle, nörobilimin günlük hayatta uygulanabilecek modellerini öğrenmek

 • Zihinsel dönüşümde devrim yaratan NLP'nin en güncel versiyonunu deneyimlemek

 • Yaşamda fark yaratarak bireyin en iyi versiyonu olması

 • Sonuç odaklı ve pratik bilgilerle kendini geliştirmek

 • Fonksiyonel zihnin nasıl çalıştığını içselleştirerek zihnin potansiyelini yukarı çıkarmak

 • Doğru düşünme çerçeveleriyle yaşamın kontrolünü ele almak

 

ZİHİN VE NEURODESIGN:
 

Zihnin verileri işlemesi (bilişsellik) farklı duyularla alınan uyaranların, belirli bir düzen içinde algılanarak kullanılabilmesine bağlıdır. İnsan olmanın temel farkı, düşünebilme becerisi yani bilişsel yetileridir. Çünkü bilgiyi almak, işlemek, bunu belirli düzenler oluşturarak kullanmak, hepsinden önemlisi; yeni bir durum ve beceri oluşturacak şekilde insani yetilere katkıda bulunmak zihnin en önemli fonksiyonlarıdır.
 

İnsanı başarıya taşıyan en önemli zihinsel becerileri şunlardır;

 • Algı

 • Bellek

 • Odaklanma

 • Kavramlaştırma

 • El-göz koordinasyonu

 • Planlama

 • Hızlı işlem yapma

 • Farkında olma

 • Uyum sağlama

 • Yeni bilgiler/beceriler edinme

 • Analiz ve sentez

 

Yaşamsal Beceriler (Edinimler), geliştirilmiş zihinsel becerilerin belirli bir düzen içinde uygulanması suretiyle gerçekleşir. Bu beceriler belirli zihinsel şemalar (yazılımlar) aracılığıyla oluşur ve kendine özgü bir stratejik düzenle hayata geçer. Yaşamsal beceriler (edinimler) kazanılabilir, yenilenebilir ve geliştirilebilir. NeuroDesign çalışmalarında bireyler, herhangi bir beceride başarıya ulaşmış zihinsel modelleri öğrenerek kendine kodlayabilir, bu donanımı güncelleyebilir ve üzerine deneyimlerini koyarak geliştirebilir.
 

İnsanın geliştirmesi gereken yaşamsal beceriler dört ana grupta sınıflandırılabilir:

 

 1. Duygusal - Sosyal

 2. Analitik - Mantıksal

 3. Bedensel - Davranışsal

 4. Bütüncül - Sezgisel

 

Günümüz dünyasında "Fark yaratan kazanır" düsturu geçerlidir. Bu bağlamda farkı yaratan fark ise yaşamsal becerilerdir. İşlevsel olan, amaca ulaştıran beceriler, yaşam alanlarındaki başarının temel anahtarlarıdır.  

 

Yaşam alanlarımız aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

 • İş

 • Kariyer

 • Finans

 • İkili İlişkiler ve Aile

 • Sosyal İlişkiler

 • Kişisel Alan (Huylar, davranışlar, alışkanlıklar, kişilik özellikleri)

 • Fiziksel Durum

 • Sağlık

 • İçsel Huzur ve Mutluluk


Yaşamda fark yaratan becerilerin NeuroDesign açısından öne çıkanları şunlardır:

 • Odaklanma ve dikkat

 • Karar almak

 • Problemleri çözmek

 • Zamanı yönetmek

 • Sorumluluk almak

 • Girişkenlik

 • Yaratıcılık

 • Özgüven

 • Hedefler oluşturmak

 • Motivasyon

 • Özdeğer

 • Dinamik bir yaşam

 • Öğrenme

 • Huzur ve mutluluğu yaşamak

 • Sorumluluk vermek

 • Denge

 • Stresi yönetmek

 • İletişim

 • İkna

 • Yeme alışkanlıkları

 

DÖNÜŞÜM VE NEURODESIGN:

NeuroDesign çalışmaları, üç zihinsel alanda oluşturulan farkındalık, bilgi ve beceri geliştirilmesiyle gerçekleştirilmektedir.

 1. ZİHNİN TEMEL YAPISI: Zihnin altyapısı olarak adlandırabileceğimiz bölümdür. Zihinsel faaliyetler, temel yapının özelliklerine göre gerçekleşmektedir. Bu kısmı üzerine herhangi bir program yüklenmemiş işletim sistemi olarak değerlendirebiliriz. Bu yapılar şunlardan oluşmaktadır:

  1. BEYNİN ANA YAPISI

  2. ENTEGRE BEYİN

  3. FONKSİYONEL BEYİN

  4. ZİHİNSEL FİLTRELER

  5. FONKSİYONEL İŞLEM DÜZEYLERİ (FİD)

   1. FİD - DEĞERLER

   2. FİD - KİMLİK

   3. FİD - İNANÇLAR

   4. FİD - İHTİYAÇLAR

  6. ZİHİNSEL ŞEMALAR
    

 2. YAŞAMSAL BECERİLER: Bireyi yaşamda istediği başarıya taşıyacak çok özel edinimler bu bölümde yer almaktadır. Üstyapı içinde yer alırlar. İşletim sisteminin üzerine yüklenmiş programlar olarak nitelendirilebilirler. Kazanılması önerilen edinimler şunlardır:
   

 • ODAKLANMA

 • SEÇİMLERİN GÜCÜ

 • FIRSATLARI YÖNETMEK

 • ZAMAN ALGISI

 • PROAKTİVİTE

 • GİRİŞKENLİK BECERİSİ

 • YARATICILIĞIN DOĞASI

 • YETERLİLİK GELİŞTİRMEK

 • HEDEFLERLE YAŞAMA

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR MOTİVASYON

 • DEĞERLİLİK OLUŞTURMAK

 • DİNAMİK YAŞAM MODELİ


 

3.  ÇERÇEVELER: NeuroDesign açısından çerçeveler, bireyin belirli bir algı yapısının içinde düşünmeye sevk edilmesini amaçlayan linguistik (dilbilimsel) araçlardır. Böylece kişi kör noktalardan sıyrılabilir, çok farklı açıdan bakabilir ve kaynaklar yaratabilir hale gelir. Bu çerçeveler günlük pratik içinde, ihtiyaç duyulan çözümlere ulaşılmasını sağlayan çok güçlü linguistik yapılardır. Kazanılması önerilen çerçeveler şunlardır:
 

 • NETLEŞTİR

 • RAĞMEN

 • HENÜZ UYGULAMADAĞIM ŞEY

 • BASİT DÜŞÜNMEK

 • ESNEKLİK

 • "AN"I YAŞAMAK

 • KENDİNİ KABUL

 • NE ÖĞRENEBİLİRİM?

 • POTANSİYELİM VAR

 • KENDİMLE YARIŞIYORUM

 • DEĞİŞİME HAZIRIM

 • SORUMLULUK ALIYORUM

 • SANKİ TEK BİR GÜN YAŞIYORUM

 • BAĞIMSIZ BİR BİREYİM

 • İZİN VERİYORUM

 • KENDİME VERDİĞİM SÖZLERİ TUTUYORUM

 

 

7 ADIM / DÖNÜŞÜM AKIŞI:

 • Dönüşüm akışı diye tanımladığımız "7 Adım" uygulama metodunda diğer altı modülde öğrenilen bilgi ve teknikler, üst bir stratejiyle uygulanmaktadır. Zihinsel dönüşümde turbo etkisi yaratan bir tekniktir.

 • Bilinçsiz zihinde yeni şemalar inşa edilmesini hızlandırmaktadır.

 • 7 Adım uygulama metodu yedinci modül olarak katılımcılara öğretilmektedir.

 

 

NEURODESIGN EĞİTİMLERİ:
 

 • Eğitimler her biri kendine özgün renklerle kodlanmış 6+1 eğitimden oluşmaktadır.

 • İlk altı eğitim modülü birbirinden bağımsız olarak alınabilme özelliğine sahiptir. NeuroDesign bilgilerini alıp yaşamında deneyimlemek ve kullanmak isteyenler kendileri için uygun zaman dilimlerinde açılan eğitimlere modüller halinde katılabilirler. Her modülün içeriği çok zengin ve derinliklidir. Uygulamaya dönük en güncel, etkisi kanıtlanmış bilgileri ve metotları içermektedir.

 • Her modül bir ana tema etrafında içeriklere sahiptir. Ancak modüller içindeki bilgiler entegre özelliği de taşıdığından tüm modüllerin içerikleri alındığında çarpan etkisiyle çok daha işlevsel sonuçlara ulaşılmaktadır.

 • Her modülün sonunda kısa bir kendini değerlendirme bölümü mevcuttur. Böylece bilgiler pekiştirilmektedir.

 • Altı eğitim modülünün her biri birbirini tamamlayan üç ayrı alandaki konuları içermektedir. Böylece katılımcılar her bir modül eğitiminde bütünleşik zihin ile ilgili teknikleri öğrenmektedir.

  MODÜLLER VE İÇERİKLERİ: 

   

               NETLİK MODÜLÜ
 

 • ZİHİN TEMEL YAPISI ( 2 Saat):

  • BEYNİN ANA YAPISI

  • ENTEGRE BEYİN

 • YAŞAMSAL BECERİLER (4 Saat) :

  • ODAKLANMA

  • SEÇİMLERİN GÜCÜ

  • FIRSATLARI YÖNETMEK

  • ZAMAN ALGISI

 • ÇERÇEVELER (2 Saat):

  • NETLEŞTİR

  • RAĞMEN

  • HENÜZ UYGULAMADAĞIM ŞEY

  • BASİT DÜŞÜNMEK

  • ESNEKLİK

  • "AN"I YAŞAMAK

  • KENDİNİ KABUL

  • NE ÖĞRENEBİLİRİM?
    

 
 


 

 • Her eğitim modülü 10 saat (15 ders saati), 5 + 5 olmak üzere iki ayrı gün olarak verilecektir. (Tercihen Cumartesi ve Pazar günleri)

  EĞİTİM KİMLER İÇİN:

 • Kişisel gelişim alanında farkındalığını yükseltmek, kendisinin daha iyi bir versiyonu olmayı önemseyenler

 • Pozitif ve enerjik bir ortamda bulunarak kendini çok daha mutlu ve huzurlu hissetmek isteyenler.

 • Benzeri duygulara sahip insanlarla tanışmak ve aynı havayı solumak isteyenler

 • İş dünyasına yeni atılanlar ve kendi işini kuracaklar.

 • Yöneticiler, yönetici adayları ve kariyer planlaması yapanlar.

 • İK profesyonelleri.

 • Psikologlar, psikolojik danışmanlar

 • Öğretmenler ve eğitim uzmanları.

 • Kişisel gelişim ve koçluk alanında çalışan ve uygulama becerilerini geliştirmek isteyenler
   

 • NEURODESIGN UZMANLIĞI:  7 Adım/Dönüşüm Akışı Tekniği; +1 olarak adlandırılan yedinci eğitim ise çok özel bir tekniği katılımcılara öğretmektedir. Bu bütünleşik teknikte, altı modülde öğrenilen içerik, dönüşüme yönelik akış içinde uygulanmaktadır. +1 eğitim modülünü tamamlayanlar NeuroDesign uygulayıcısı olacaklar ve "NeuroDesign Uzmanlığı" sertifikası alacaklardır. 
   

 • Profesyonel Koç olarak hizmet vermek isteyenler ise ayrıca "Koçluk Formasyon Eğitimi & Supervizyonu"na katılıp, sertifikalı "NeuroDesign Profesyonel Koçu" olabilmektedirler.

 • ÖĞRENMENİN BASAMAKLARI

 • İÇSEL ÖZGÜRLÜK

 • SINIRLAR VE ENERJİ YARATMAK

 • SORUMLULUKLARI VERMEK

 • YAŞAMDA DENGE

 • STRESLE UYUM

 • ÖFKEDEN MOTİVASYONA

 • DÜRÜST/AÇIK İLETİŞİM

 • EMPATİK ETKİLEŞİM

 • İKNANIN İNŞASI

 • BAĞIMLILIKLARDAN SIYRILMAK

 • İDEAL BEDENE ULAŞMAK

 • NEDENLERİM VAR

 • ZİHİN BOŞLUK KABUL ETMEZ

 • ENGEL OLAN NE?

 • ÖLÇMELİYİM

 • İLK YAPMAM GEREKEN ŞEY

 • EKOLOJİ

 • NE ZARAR VERİR?

 • NEYE YOL AÇAR ?

 • AKIŞA GÜVENMEK

 • YAŞAM DENEYİMDİR

 • SAKİNLİK

 • MODELLEME

 • KİM BAŞARISIZ

 • ŞİMDİ O KİŞİYİM

 • FAYDALILIK

 • OLUMLU DÜŞÜNMEK

 • SEVGİYLE BAKIYORUM

 • GÜLÜMSEYEREK BAKMAK

 • UYUM SAĞLIYORUM

 • ZİHİNDE TASARLIYORUM

 • BENİ TEMSİL EDEN

 • BAŞKALARINI DA KATIYORUM

 • ADİLİM

 • NİYETLER

 • SEÇME HAKKIM VAR

 • KURALLAR

 • VARSAYALIM

 • AKIL VERSEM

 • İHTİYACIM VAR MI

 • KARŞIMDAKİNİN MUTLULUĞU

 • KENDİMİ MUTLU EDİYORUM

 • UYUMLA DEĞİŞİYORUM

POTANSİYEL MODÜLÜ
 

  • ZİHİN TEMEL YAPISI ( 2 Saat):

   • FONKSİYONEL BEYİN

  • YAŞAMSAL BECERİLER(4 Saat) :

   • PROAKTİVİTE

   • GİRİŞKENLİK BECERİSİ

   • YARATICILIĞIN DOĞASI

   • YETERLİLİK GELİŞTİRME

  • ÇERÇEVELER (2 Saat):

   • POTANSİYELİM VAR

   • KENDİMLE YARIŞIYORUM

   • DEĞİŞİME HAZIRIM

   • SORUMLULUK ALIYORUM

   • SANKİ TEK BİR GÜN YAŞIYORUM

   • BAĞIMSIZ BİR BİREYİM

   • İZİN VERİYORUM

   • KENDİME VERDİĞİM SÖZLERİ TUTUYORUM

HEDEF MODÜLÜ
 

  • ZİHİN TEMEL YAPISI ( 2 Saat):

   • BİLİŞSEL FİLTRELER

  • YAŞAMSAL BECERİLER(4 Saat) :

   • HEDEFLERLE YAŞAMA

   • SÜRDÜRÜLEBİLİR MOTİVASYON

   • DEĞERLİLİK OLUŞTURMA

   • DİNAMİK YAŞAM MODELİ

  • ÇERÇEVELER (2 Saat):

   • NEDENLERİM VAR

   • ZİHİN BOŞLUK KABUL ETMEZ

   • ENGEL OLAN NE?

   • ÖLÇMELİYİM

   • İLK YAPMAM GEREKEN ŞEY

   • EKOLOJİ

   • NE ZARAR VERİR?

   • NEYE YOL AÇAR ?

DENEYİM MODÜLÜ
 

  • ZİHİN TEMEL YAPISI ( 2 Saat):

   • FİD - DEĞERLER

   • FİD- KİMLİK

  • YAŞAMSAL BECERİLER (4 Saat) :

   • ÖĞRENMENİN BASAMAKLARI

   • İÇSEL ÖZGÜRLÜK

   • SINIRLAR VE ENERJİ YARATMAK

   • SORUMLULUKLARI VERMEK

  • ÇERÇEVELER (2 Saat):

   • AKIŞA GÜVENMEK

   • YAŞAM DENEYİMDİR

   • SAKİNLİK

   • MODELLEME

   • KİM BAŞARISIZ

   • ŞİMDİ O KİŞİYİM

   • FAYDALILIK

   • OLUMLU DÜŞÜNME

DENGE MODÜLÜ
 

  • ZİHİN TEMEL YAPISI ( 2 Saat):

   • FİD - İNANÇLAR

  • YAŞAMSAL BECERİLER (4 Saat) :

   • YAŞAMDA DENGE

   • STRESLE UYUM

   • ÖFKEDEN MOTİVASYONA

   • DÜRÜST/AÇIK İLETİŞİM

  • ÇERÇEVELER (2 Saat):

   • SEVGİYLE BAKIYORUM

   • GÜLÜMSEYEREK BAKMAK

   • UYUM SAĞLIYORUM

   • ZİHİNDE TASARLIYORUM

   • BENİ TEMSİL EDEN

   • BAŞKALARINI DA KATIYORUM

   • ADİLİM

   • NİYETLER

DÖNÜŞÜM MODÜLÜ
 

  • ZİHİN TEMEL YAPISI ( 2 Saat):

   • FİD - İHTİYAÇLAR

   • FİD- BİLİŞSEL ŞEMALAR

  • YAŞAMSAL BECERİLER (4 Saat) :

   • EMPATİK ETKİLEŞİM

   • İKNANIN İNŞASI

   • BAĞIMLILIKLARDAN SIYRILMAK

   • İDEAL BEDENE ULAŞMAK

  • ÇERÇEVELER (2 Saat):

   • SEÇME HAKKIM VAR

   • KURALLAR

   • VARSAYALIM

   • AKIL VERSEM

   • İHTİYACIM VAR MI 

   • KARŞIMDAKİNİN MUTLULUĞU

   • KENDİMİ MUTLU EDİYORUM

   • UYUMLA DEĞİŞİYORUM

NeuroDesign-Logo.png
is-mind-against_edited_edited.jpg