MODÜL 2: İŞ YETİLERİNİ GELİŞTİRMEK 
 

 • AMAÇ : Bu modülün amacı, iş hayatında başarıya götürecek ve işi yönetirken, ihtiyaç duyulacak kişisel özellikleri, çok temel yetileri/becerileri geliştirmektir. İşi yönetirken, gündelik hayatın içinde kullanılacak, pratik bilgilere yer verilmiştir. Her yönüyle, iş yaşamı değerlendirilerek, özellikle yöneticilerle yapılan koçluk çalışmalarındaki temel gelişim alanları ele alınmıştır. 

 • İÇERİK :

 1. Hedefleri Oluşturma

 2. Formal İletişim

 3. Kişiler Arası İletişim

 4. Zaman Kavramı ve Etkinlikleri Yönetme

 5. Problem Çözme ve Çatışma Yönetme

 6. Karar Alma

 7. Sorumluluk Alma ve Sorumluluk Verme

 8. Takımla Çalışma ve Ekip Yönetimi

 9. Motivasyon

 10. İş Hayatı – Özel Hayat Dengesi
   

 

 • UYGULAMA MODELİ: Yukarıdaki her bir yeti hakkında; tanımlama, farkındalık soruları, uygulama ödevleri ve günlük yaşamdaki beklentilerle ilgili içerikler mevcuttur.

 • BEKLENEN SONUÇ: Zamanında ve doğru şekilde alınması gereken kararlar ile bunları hayata geçirecek tutumlar sayesinde, fark yaratılması mümkündür. Bu bölümde alınan bilgiler, diğer çalışılacak modüller için de, mükemmel bir alt yapı oluşturacaktır.

BMC1.jpg