MODÜL 1: YÖNETSEL ZİHİN (ZİHNİ HAZIRLAMAK)
 
key-to-unlock-the-mind.jpg

 • AMAÇ : Bu modülün amacı, kişinin zihnini, iş dünyasında daha başarılı olmaya hazırlamaktır. Böylece; diğer modüllere geçerken, uygulamalar kolaylıkla içselleştirilebilmektedir. Bu modülde öğrenilecek ve önemi daha fazla kavranabilecek tutumlar, iş/yaşam başarısını sürdürülebilir şekilde yakalamış kişilerin ortak pozitif tutumları olarak kabul edilir ve farkı yaratan farkları içerir.

 

 • ​İÇERİK :

  1. Nedenlerin Varlığı

  2. Hedeflerle Yaşama Bilinci

  3. Adaleti Yansıtmak

  4. Uyumla Değişim

  5. Başkalarını İşin İçine Katmak

  6. Doğru Düşünüp, Değerlendirmek

  7. Doğru Model Olmayı Başarmak

  8. Eylem İçinde Olmak

  9. Modelleme Yapmak

  10. Geri Bildirim Almak

 • UYGULAMA MODELİ: Yukarıdaki her bir düşünce modeli/tutum ve davranış özelliği hakkında; tanımlama, farkındalık soruları, uygulama ödevleri ve günlük yaşamdaki beklentilerle ilgili içerikler mevcuttur.

 • BEKLENEN SONUÇ: Başkaları üzerinde pozitif sonuçlar yaratacak, sürdürülebilir davranış modelleri ve tutumların, günlük hayata katılması beklenmektedir. İş verimliliği ve işten alınacak haz, bu bağlamda daha da artacaktır.