MODÜL 3: İŞ SİSTEMİNİ YÖNETMEK
 

 • AMAÇ : Bu modülün amacı, başarılı bir yöneticinin ihtiyacı olan sistemi geliştirecek araçların içselleştirilmesidir. İş sisteminin bilinçli yönetilebilmesi, geliştirilmesi için, yeni ve modern bakış açıları, işlevsel uygulama modelleri yer almaktadır.

 • İÇERİK :

 1. Etkin Yöneticilik

 2. Yönetim Fonksiyonları

 3. Liderlik ve Yöneticilik

 4. İşletme Temel Fonksiyonları

 5. İşletme Destek Fonksiyonları

 6. Organizasyon Oluşturma

 7. Yönetsel Toplantılar

 8. İş Yapma Kültürü

 9. Verimliliği Yönetmek

 10. Risk Yönetimi

 • UYGULAMA MODELİ: İçerikte yer alan her bir konu hakkında; tanımlama, farkındalık soruları, uygulama ödevleri ve günlük yaşamdaki beklentilerle ilgili içerikler mevcuttur. Özellikle bu bölümde görülecek uygulama araçları, ısrarlı şekilde uygulandığında, orta ve uzun vadede etkileri çok daha belirginleşecektir.

 • BEKLENEN SONUÇ: İşin kalitesinin artması ve bunun uygulamalarla beraber dış dünyaya yansıması, seçilebilir ve fark edilebilir olmaya büyük katkı sunacaktır.

BMC4.jpg