LIFECOACH ACDEMY BİREYSEL GELİŞİM PARTNERLİĞİ PROGRAMI

"MOTİVASYON + FARKINDALIK"

 

NEDEN: Bir organizasyon veya işletme paydaşı olduğu yani etki alanı içinde olduğu insanların omuzlarında yükselir. Bu insanların bilinçliliğini artırmak organizasyonunda fark yaratması anlamı taşır. İnsana yapılan yatırım en değerli, geri dönüş oranı en yüksek yatırımdır.

 

NE: Bireylerde değişimi tetikleyen ve yeni tutumlar oluşturmalarını sağlayan iki şey vardır. Birincisi duygusal olarak harekete geçmeyi sağlayan motivasyon duygusudur, sağ beyin ağırlıklıdır. İkincisi ise fark ederek kabul etmeyi bilinçli zihinle sağlayan, sol beyin ağırlıklı farkındalık bilincidir. Yani bireyler duygusal olarak pozitif şekilde yukarı çıkmalı ve diğer yandan ise farkına vararak mantıklı şekilde bilgileri kabul ederek almalıdırlar. Bu bağlamda insanlar tarafından kabul edilebilir değişim beynin her iki yanının doğru şekilde harekete geçirilmesiyle mümkündür. Motivasyon + Farkındalık programı tümüyle bahsedilen bu amaca hizmet etmektedir.

 

NASIL: İki farklı yöntemle motivasyon ve farkındalık yaratılmaktadır.

 1. MOTİVASYON + FARKINDALIK BİREYSEL KOÇLUK ÇALIŞMALARI: Birebir iletişimin gücünü kullanarak kişinin kendini tanımlaması, kendi değerlerini ortaya çıkarması, iş-yaşam amaçları, hedefleri konusunda blokajlarını aşmayı kavraması ve eyleme geçmek suretiyle pozitif sonuçlar elde edilmektedir.
  Çalışma zihinsel check-up uygulamasıyla başlamakta ve daha sonra katılımcının bilinçli irade gücünün ortaya konmasıyla ilerlemektedir. Ortalama on seanslık programlar tercih edilmektedir.

   

 2. MOTİVASYON + FARKINDALIK SEMİNERLERİ: Kişinin yeni bir durum yaratması mevcut bulunduğu çerçevenin dışına çıkmasıyla mümkündür. Bu eğitim amaçlı seminerler katılımcıların ruhsal, zihinsel ve duygusal gelişim yolculuğunda kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamakta ve iletişim becerilerinde yeni ufuklar açmalarına yön vermektedir. 

Aşağıdaki  yirmi adet seminerden istenilen konular seçilerek kalıcı fark yaratmanın kapısı aralanabilir.
 

 • AMAÇ VE HEDEF BELİRLEME

 • KARİYER PLANLAMASI

 • AİLE İÇİ İLETİŞİM

 • İKİLİ İLİŞKİLER

 • BAŞARININ DİNAMİKLERİ

 • ÖZGÜVEN VE ÖZSAYGI

 • ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

 • ZAMAN VE ETKİNLİKLERİ YÖNETME

 • STRESİ DENGELEME

 • ATALETİ YENME VE MOTİVASYON

 • KARAR VERMENİN GÜCÜ

 • PROBLEM ÇÖZME

 • KUANTUM DÜŞÜNCE VE HOLİSTİK DENGE

 • ENERJİ KAÇAKLARINI YÖNETMEK

 • İLKELER VE PRENSİPLER OLUŞTURMA

 • FARKINDALIĞIN DÖRT BOYUTU

 • ZİHNİMİZİ TANIYALIM - BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI

 • MUTLULUK VE HUZUR KAYNAKLARI

 • ASERTİF (ETKİN) BİREY OLMAK

 • DAVRANIŞ DEĞİŞİMİNİN YAPISI

 

NEREYE GÖTÜRÜR: Bireysel gelişim partnerliği profesyonel çalışması organizasyonların içinde ve dışında oluşturduğu/oluşturacağı algının devamlı pozitif olmasına zemin yaratmaktadır. Böylece çalışan/üye bağlılığında ve sadık müşteri sayısında artış sağlanmakta, verimliliğin kalıcı olmasına hizmet etmektedir.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ: Kurumlar ve organizasyonlar için serbest saat seçmeli ve paket programlar mevcuttur. Ayrıca kuruma özel programda oluşturulabilmektedir.

workshop-e1426544212784.jpg