İŞ YAŞAMI VE KARİYER

 

İş hayatımızda ve kariyer planlamamızda  beklentilerimizi bulabilmemiz ortamın sağladığı koşulların dışında bireyin kendi kişisel özelliklerine yapacağı yatırımla çok ilgilidir.

Çağımızda bireylerin yükselmesini sağlayan iki temel yeti  ‘bilgiye sahip olma’ ve ‘duygusal zekası gelişmiş, özgüvenli tavır’ olarak özetlenebilir.  Bu yetilerle beraber  aşağıdaki listede yer alan bireyi başarıya taşıyan unsurlar koçluğun çalışma alanlarını kapsar.

 

İŞ YAŞAMINDA KOÇLUĞUN ÖZELLİKLE KATKI YAPTIĞI ALANLAR:

 

• İşe uyum / terfi alınan pozisyona uyum

• Amaç ve hedef saptama

• Kariyer planlaması

• Finansal kontrol

• İş yerinde ilişkiler

• Özel hayatta ilişkiler

• Sosyal hayatın geliştirilmesi

• Kişisel olarak geliştirilmesi gereken unsurlar
   (Huy, davranış, alışkanlık, tutum ve kişilik özellikleri)

• Sağlığa özen gösterme

• İş hayatı / özel hayat dengesinin sağlanması

• Liderlik vasıflarının geliştirilmesi

• Karar alma ve problem çözme

• Zaman yönetimi

• Motivasyon ve moralin artırılması

• Sorumluluk verme / sorumluluk alma

• Takım oluşturma ve takımla çalışma

 

İŞ YAŞAMINDA KOÇLUK UYGULAMA MODELİ: 

 

• Ortalama 10 seans süren çalışmalar gerçekleştirilir. Belirlenen hedefle beraber yeni çalışma paketleri açılabilir.

• Seanslar birebirdir ve ortalama birer haftalık aralarla gerçekleştirilirler.

• Her seans süresi ortalama bir saattir. İlk seans ise birbuçuk saat uygulanır.

• Intensive (yoğun) çalışmalar  ise özellikle business-quantum koçluk uygulamalarında tercih edilir.

• İlk seansta danışanın genel olarak yaşam alanları ve iş yaşamı alanları açısından değerlendirilir. Yöneticinin/yönetici adayının olması gereken bireysel hedefleri saptanır.

• Diğer seanslarda danışan için oluşturulan hedefler ara hedefler ve günlük uygulamaya yönelik eylem planları şeklinde tanzim edilir.

• Danışanın saptanan kör noktaları ve gelişim engelleri ile ilgili zihinsel şemaları ortaya konur.

• Danışanın gelişime açık olan ve potansiyel olarak güçlü olduğu yönleri öne çıkarılır, ayrıca bu yönleri kullanarak performans geliştirmesi gereken alanları için kaynak olarak kullanılırlar.

• Çalışmalar seans içi uygulamalarla pekiştirilir, daha sonra bu unsurların günlük iş yaşamında uygulanmaları takip edilir, diğer seanslarda üstüne pekiştirme yöntemi kullanılarak ilerleme sağlanır.

• Tüm çalışmadaki temel amaç bireyin kendi bulduğu cevaplarla sonuçlara ulaşmasının  sağlanmasıdır. 

• Uygulamalarda  profesyonel koçluk becerileri ve iş yaşamına yönelik NLP yöntemleri kullanılır.

 

 

Kariyerle ilgili profesyonel çalışmalar danışanın hayata hazırlanması aşamasında olabildiği gibi,  mevcut işini sürdürürken işinde ilerleme veya başka alana geçme isteği/ ihtiyacı ortaya çıktığı durumlarda uygulanır. yaşam amaçları ve değerleri, kendi güçlü olduğu ve doğal gelişim amaçları, bireyin kendini mutlu, doyumlu hissettiği iş alanları ve ortamlarının saptanması gibi bir çok parametre ele alınarak  bireyin kendisi için en doğru tercihleri yapmasının yolu açılır.

BMC3.jpg