KURUMSAL KOÇLUK
 

 • Kurumsal koçluk kurumların bulundukları nokta ile ulaşmak istedikleri nokta arasındaki açıklığı kapatmaya yarayan temel bir araçtır.

 • Uygulama sürecinde koçluk, danışmanlık, mentorluk ve eğitim+koçluk araçlarından oluşan modeller seçilerek kurum için en uygun olan yapı ortaya konmaktadır.   
   

KURUMSAL KOÇLUK, ÖZELİKLE NE ZAMAN ÖNE ÇIKAR?

 • Kurumun iç ve dış yapısında kaliteyi artırmak istendiğinde.

 • Yeniden yapılanma ve hedefler belirleme sürecinde.

 • Aile şirketinden kurumsal yapıya geçişte.

 • Yeni yönetici olmuş veya terfi almış yöneticilerin uyum sürecinde.

 • Bölüm ve iş değiştiren yöneticilerin uyum sürecinde.

 • Şirketin ürün ve hizmetinin kalitesi, şirketin kişiler arası becerilerinin yansıması olarak görüldüğü durumlarda.

KURUMSAL KOÇLUK NE SAĞLAR?

 • Kurumsal kültürü oluşturulup çalışanların aynı dili konuşmalarının sağlanması.

 • İş memnuniyeti ve üretkenlik artışı.

 • Personel sorumluluğu ve bağlılığında artış. Çalışanın elde tutulması.

 • Stres düzeyinin azalma.

 • İletişim kalitesinde artış.

 • Yöneticilerin doğru kararlar almaları.

 • Liderlerin sorumluluk alması ve çözüm üretmesinde yardımcı olmak.

 • Geliştirilmiş takım çalışması.

 • Sorunlarda azalma.

 • Müşterilerle güven duygusunun gelişimine yardımcı olmak.

KURUMSAL KOÇLUK İLE İLGİLİ YAPILMIŞ BAZI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

 • Eğitim ve koçluğa düzenli olarak yapılan yatırımlar çalışan başına %50’nin üzerinde net satış, çalışan başına neredeyse %40 gayri safi kar ve hisse senetlerinde %20 daha yüksek pay ile sonuçlanmıştır. (Amerikan Topluluğu’nun eğitim ve geliştirme raporu)

 • Geleneksel eğitimlerin (Yöneticilik, liderlik, zaman yönetimi….) verimliliği %20 artırdığı görülmüştür.  Ayrıca bu eğitimler sonrası 72 saat içinde verilen bilgiler % 80 oranında unutulmaktadır. Kurumun  istediği doğrultuda eğitim ve kurumsal koçluk birleştirildiğinde üretkenlik artışı %80’den fazladır. (Public Personnel Management Journal )

 • Stanford ve Harward Üniversitelerinde yapılan çalışmalar sonucu şirketlerin başarılarının %85’i çalışanlarınızın becerilerine bağlıdır. Bununla beraber koçluk çalışmalarından elde edilen maddi kazanç değerlendirildiğinde 100.000 dolardan fazla veya koçluk maliyetinin en az altı katı olarak belirlenmiştir. (Fortune dergisi)

 • İK uzmanlarının ABD’de 1999 yılında yaptığı bir araştırmaya göre şirketlerin %92’si koçluğu yöneticilerine sunmaktadırlar. Koçluğun kullanıldığı bazı alanlarda liderlik gelişimi, üst düzey personeli elde tutma, örgütsel yönetim planlaması…

KURUMSAL KOÇLUK SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ:

(1) KURUM İLE İRTİBAT VE ANLAŞMANIN SAĞLANMASI

 • Kurum ile bağlantıya geçilmesi, İlk toplantının yapılması ve ele alınacak konuların saptanması: Kurumun beklenti ve hedeflerinin genel olarak saptanması. Ücretsiz ön analiz bilgilerinin alınması. Koçluk ve süreci hakkında bilgilendirme.

 • Ön analiz hazırlanması.

 • Teklif sunulması ve anlaşmanın sağlanması: Koçluk hizmetinin süresinin belirlenmesi. (Hizmet süresi belirlenen hedeflerle bağlantılı olmasına rağmen en az altı ay süreli yapılacak çalışmalar önerilmektedir.)

(2) KURUMSAL KOÇLUK HİZMETİ - BAŞLANGIÇ

 • Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması

 • Bireysel koçluk hizmeti alacak olan kişilerin saptanması ve onlarla ilgili değerlendirme çalışmaları

 • Takım koçluğu yapılacak grupların saptanması

 • Grup eğitimleri ile beraber yapılacak koçluk hizmetinin detaylandırılması

 • Koçluk hizmetinin tam olarak ne olduğunun kurum çalışanlarına tanıtılması

 • Gerekiyorsa kurum içinde çalışabilecek koç veya koç adaylarının saptanması.

 • Koçluk temel becerileri eğitimi alacak kişilerin belirlenmesi.

(3) KURUMSAL KOÇLUK HİZMETİ - İLERLEME

 • Bireysel görüşme seanslarının başlatılması ve belirlenen aralıklarla sürdürülmesi.

 • Görüşmelere katılan yöneticilere gerekli değerlendirmelerin uygulanması ve ilerlemelerin ölçümü.

 • Grup koçluğu çalışmalarının başlatılması ve belirlenen aralıklarla sürdürülmesi.

 • Alınması gereken eğitim çalışmaları varsa bunların hayata geçirilmesi ve sonuçlarının takibi.

 • Eğitim çalışması ve koçluk hizmetinin eşgüdümlü olarak uygulanması.

 • Bireysel ve kurumsal ilerlemelerin belirlenen takvimde kuruma iletilmesi.
   

(4) KURUMSAL KOÇLUK HİZMETİ - SONUÇLANDIRMA

 • Belirlenen sürenin sonunda hizmetin değerlendirilmesi ve ulaşılan sonuçların saptanması.

 • İlerlemeyi koruyucu tedbirlerin saptanması ve kuruma iletilmesi.

 • Hizmetin sonuçlarının rapor halinde kuruma iletilmesi.