ONLINE YENİ KOD - İÇSEL KOÇLUK TEMEL EĞİTİMİ

Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde, bütüncül dengeyle uyumlu yeni şeylerin hayatımıza girmesi gerektiği kesindir. "Yeni Kod" bu bağlamda bütüncül dünya algısının insanlar üzerindeki etkilerine odaklanarak  uyumlama için nasıl hazır olunacağının şifrelerini bize öğretmektedir.
  Bu mesajı alamayan ve kendini buna hazırlayamayan bireyler ve toplumlar gittikçe huzursuzluğun, kaosun ve içsel mutsuzluğun esiri olacaklardır.

Yaşam Koçluğu - Yeni Kod eğitimi katılımcılara "Yeni Kod" felsefesiyle beraber yeni çağa hazırlanmalarının yolunu açarken, koçluk becerilerini de geliştirmelerini sağlamaktadır. Böylece kendileri ve çevreleri için içsel dönüşümün anahtarlarını bireylere sunmaktadır. Katılımcılar isterse koçluk formasyon eğitimi ve süpervizyon da alarak edindikleri bilgileri profesyonel koçluk düzeyinde sergileyebilirler.
 

"YENİ KOD"UN DAYANDIĞI İLKELER :
 

Her birey;

 1. Kendini tanımlayarak yaşama ve bütüne yapacağı katkıyı bilmelidir: Sadece dünyada
  ona biçilen rolle uyumlu davranmak yerine kendini gerçekleştirmek için çaba göstermelidir.
  Bu durum onun temel ihtiyacı olduğu gibi aynı zamanda bütüne yani holistik yapıya karşı da
  görevidir. İnsan kendi özüne aykırı yaşadığı zaman içsel huzuru bulamaz ve kendini eksik
  hissederek, mutsuz olacaktır.

 2. Kendi egosunu dengeleyerek öz benliğiyle uyumlu yaşamalıdır: Kişi kendini korumakla
  görevli egosunun arkasına saklandıkça özünden uzaklaşır ve egosu için yaşamaya başlar.
  Bu durum kendi tekamülü önündeki en büyük engeldir ve bu nedenle bütüncül yaşamı
  hayatına katmak için özüyle bağlantılı ruhsal dengesine kavuşmalıdır.

 3. Kendisiyle ve başkalarıyla dürüst ve yapıcı iletişim kurmalıdır: İnsan sosyal bir varlıktır ve
  yaşamı anlamlandırması ancak başkalarıyla kurduğu sağlıklı iletişimle gerçekleşir. Açık, dürüst
  olmayan iletişim kişide güvensizlik duygusunun gelişmesine yol açar. Bu nedenle duygusal,
  empatik iletişim yaşamda tatminin temelini oluşturur.

 4. Yaşamı mükemmel bir deneyim olarak görmelidir: Yaşamın içinde olmak mikro ve makro
  düzeylerde oluşturulan hedeflerle yaşamı mükemmel bir deneyime dönüştürmekten geçer.
  Kişi böylece edilgen bir yapıdan etken bir duruma kavuşur, başarı-başarısızlık
  sorgulamasından sıyrılıp deneyimleri kabul edip ilerleme olgunluğuna ulaşır.

 5. Bağımsız şekilde güçlü olmalıdır: Kişi öncelikle kendi değerini bilmeli ve kendine güvenmelidir.
  Aile ve toplum içinde yeteri kadar kendi özünü besleyemese de kendi ayakları üzerinde
  yükselmeyi bir yaşam biçimi haline getirmelidir. Böylece yeni çağla başlayan dönüşüme en iyi
  şekilde kendini hazırlayabilir.

 6. İçindeki yaratıcı gücü bütünün hayrına kullanarak istek ve ihtiyaçlarını elde etmelidir: 
  Çekim yasasını doğru kullanarak insanlar kendi istek ve ihtiyaçlarına ulaşabilirler. Ancak kalıcı
  dönüşüm bütünün hayrına yapılan eylemlerle biçimlenir. Bireyler, birlikte kazanma felsefesine
  hakim olmalıdırlar.

 7. "An"daki farkındalığını yükselterek bilinçli yaşamalı ve sezgilere açık olmalıdır: Farkında olarak yaşamak bilinçli iradi gücümüzle bilinçaltını yönetebilme becerimizin bir yansımasıdır. Değişime adapte olmamız gereken yeni çağda bilinçli yaşamayı başarmak en önemli potansiyelimizi açığa çıkarmamızı sağlayacaktır.

YENİ KOD - İÇSEL KOÇLUK TEMEL EĞİTİMİ İÇERİĞİ: 

 

 1. Kendini tanımlayarak yaşama ve bütüne yapacağı katkıyı bilmelidir. 
               - YAŞAM DEĞERLERİ
               - YAŞAM DENGESİ ÇARKI
   

 2. Kendi egosunu dengeleyerek öz benliğiyle uyumlu yaşamalıdır. 
              -EGO-ÖZBENLİK UYUMU 
               -YENİ KOD - KOÇLUK TUTUMU
   

 3. Kendisiyle ve başkalarıyla dürüst ve yapıcı iletişim kurmalıdır. 
            - KOÇLUK İLETİŞİMİ
            - BEN DİLİ
            - DİNLEYEREK ANLAMA
            - ETKİN SORULAR
            - BENLİĞİ GELİŞTİRİCİ İLETİŞİM
   

 4. Yaşamı mükemmel bir deneyim olarak görmelidir. 
            - HEDEFLERLE YAŞAMA BİLİNCİ
            - AKTİF KOÇLUK MODELİ
            - YENİ KOD BAŞARI KAVRAMI VE YAPISI
            - HEDEF OLUŞTURMA
   

 5. Bağımsız şekilde güçlü olmalıdır.
           - ÖZDEĞER - ÖZSAYGI
           - ÖZGÜVEN
   

 6. İçindeki yaratıcı gücü bütünün hayrına kullanarak istek ve ihtiyaçlarını elde etmelidir. 
          - HOLİSTİK İLKELER 
          - KUANTUM YAŞAM BECERİLERİ
   

 7. "An"daki farkındalığını yükselterek bilinçli yaşamalı ve sezgilere açık olmalıdır
        . BİLİNÇLİ İRADE VE "AN"IN FARKINDALIĞI

  ONLINE EĞİTİM UYGULAMA MODELİ:

  • Eğitim süresi 10 gündür ve önceden belirlenen aralıklı günlerde, online olarak her gün en fazla 2 saatlik programlar halinde uygulanır.

  • Eğitim saatleri programla beraber ilan edilecektir. 

  • Katılımcılar kayıt işlemlerini online olarak gerçekleştireceklerdir. (Detaylar için lütfen yetkiliyle görüşünüz.)

  • Eğitim interaktif seminer olarak uygulanacaktır.

  • Görsel olarak power point sunum yapılacak, gereğinde konularla ilgili video gösterilecektir.

  • Katılımcılara eğitim manueli gönderilecektir. 

  • Eğitim uygulamalarına dair çalışma ödevlerini katılımcıların yapması beklenmektedir. 

  • Çalışmanın sonunda katılımcıların adlarına özel, Association for Coaching organizasyonel üyeliğindeki LifeCoach Academy onaylı
   "YENİ KOD - İÇSEL KOÇLUK TEMEL EĞİTİMİ" katılım sertifikası verilecektir.

    

person-standing-below-a-spiral-staircase