PERFORMANS KOÇLUĞU

 

Hepimizin hayatında çok daha iyi olmasını istediğimiz kişisel özelliklerimiz olabilir. Daha iyi olmasını beklediğimiz huylarımız, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, tutumlarımız…

 

   Belki zaman zaman aşırı öfkeleniyorsunuz, topluluk önüne çıkınca rahat konuşamıyorsunuz, anlamını çözemediğiniz gerginliklerle baş edemiyorsunuz, kendinizi olduğu gibi rahatça ifade edemiyorsunuz, kurtulamadığınız takıntılarınız, nedenini tam bilemediğiniz korkularınız, çekinceleriniz, zamanı daha iyi kullanmakla ilgili yaşadığınız şeyler veya tam yapmanız gereken gereken yerde yapamadığınız davranışlar ve benzerleri sizin hayatınızda olabilir.

 

   İnsanların bu tür davranışları sergilmesiyle ilgili her zaman farkında olmadıkları bilinçaltı kazançları vardır. Çalışmada amaç bu yalancı kazançların bulunup yerine aynı amaca hizmet edecek olması gereken kazançların yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir.

Aşağıdaki konular kişisel özellikler konusunda çalışma alanı olarak değerlendirilebilir:
 

• Özgüven – özsaygının geliştirilmesi

• Amaç - hedef belirleme

• Karar verme yollarını keşfetme

• Motivasyonu artırma

• Başarıyı bir yaşam biçimi haline getirme

• Öğrenme engellerini kaldırma

• Stresle başa çıkma

• Zamana hakimiyet

• İletişim becerilerini artırma

• Korkular ve takıntılardan sıyrılma

• Mutlu olma yollarının keşfedilmesi

• Gerginliklerin aşılması

• Aşırı tepkileri kontrol edebilme

• Gereğinde “Hayır” diyebilme

• Bağımlılıklardan kurtulma

• Okulda verimliliğin artırılması

• Davranış değişikliklerinin gerçekleştirilebilmesi

 

Davranış ve tutum değişiminin sağlanması öncelikle bireyin isteğine bağlıdır. Kişi değişim konusunda istekli olmadığı sürece hiç bir yöntem ona yardımcı olamaz. Sonra değişim için içsel motivasyon gerekir, daha sonra birey bu değişimi nasıl yapacağını keşfeder, harekete geçer, ısrar eder ve istediği sonuçlara ulaşır. Tüm bu süreç profesyonel koçluğun desteğiyle gerçekleştirilir.

success.jpg