"YENİ KOD" İLE FARKINDALIK ATÖLYE ÇALIŞMASI

Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde, bütüncül dengeyle uyumlu yeni şeylerin hayatımıza girmesi gerektiği kesindir. "Yeni Kod" bu bağlamda bütüncül dünya algısının insanlar üzerindeki etkilerine odaklanarak  uyumlama için nasıl hazır olunacağının şifrelerini bize göstermektedir.
Atölye çalışması, katılımcıların içsel farkındalığı en iyi şekilde deneyimleyerek, yaşamlarına pozitif dönüşümü katmalarını amaçlamaktadır. Bütüncül bir yaklaşımla katılımcıların istek ve ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri, çok daha kaliteli bir hayatı kendilerine çekmeleri için sahip olmaları gereken iç dünya tasarımını öğretmektedir. 
 

"YENİ KOD"UN DAYANDIĞI İLKELER :
 

Her birey;

 1. Kendini tanımlayarak yaşama ve bütüne yapacağı katkıyı bilmelidir: Sadece dünyada
  ona biçilen rolle uyumlu davranmak yerine kendini gerçekleştirmek için çaba göstermelidir.
  Bu durum onun temel ihtiyacı olduğu gibi aynı zamanda bütüne yani holistik yapıya karşı da
  görevidir. İnsan kendi özüne aykırı yaşadığı zaman içsel huzuru bulamaz ve kendini eksik
  hissederek, mutsuz olacaktır.

 2. Kendi egosunu dengeleyerek öz benliğiyle uyumlu yaşamalıdır: Kişi kendini korumakla
  görevli egosunun arkasına saklandıkça özünden uzaklaşır ve egosu için yaşamaya başlar.
  Bu durum kendi tekamülü önündeki en büyük engeldir ve bu nedenle bütüncül yaşamı
  hayatına katmak için özüyle bağlantılı ruhsal dengesine kavuşmalıdır.

 3. Kendisiyle ve başkalarıyla dürüst ve yapıcı iletişim kurmalıdır: İnsan sosyal bir varlıktır ve
  yaşamı anlamlandırması ancak başkalarıyla kurduğu sağlıklı iletişimle gerçekleşir. Açık, dürüst
  olmayan iletişim kişide güvensizlik duygusunun gelişmesine yol açar. Bu nedenle duygusal,
  empatik iletişim yaşamda tatminin temelini oluşturur.

 4. Yaşamı mükemmel bir deneyim olarak görmelidir: Yaşamın içinde olmak mikro ve makro
  düzeylerde oluşturulan hedeflerle yaşamı mükemmel bir deneyime dönüştürmekten geçer.
  Kişi böylece edilgen bir yapıdan etken bir duruma kavuşur, başarı-başarısızlık
  sorgulamasından sıyrılıp deneyimleri kabul edip ilerleme olgunluğuna ulaşır.

 5. Bağımsız şekilde güçlü olmalıdır: Kişi öncelikle kendi değerini bilmeli ve kendine güvenmelidir.
  Aile ve toplum içinde yeteri kadar kendi özünü besleyemese de kendi ayakları üzerinde
  yükselmeyi bir yaşam biçimi haline getirmelidir. Böylece yeni çağla başlayan dönüşüme en iyi
  şekilde kendini hazırlayabilir.

 6. İçindeki yaratıcı gücü bütünün hayrına kullanarak istek ve ihtiyaçlarını elde etmelidir: 
  Çekim yasasını doğru kullanarak insanlar kendi istek ve ihtiyaçlarına ulaşabilirler. Ancak kalıcı
  dönüşüm bütünün hayrına yapılan eylemlerle biçimlenir. Bireyler, birlikte kazanma felsefesine
  hakim olmalıdırlar.

 7. "An"daki farkındalığını yükselterek bilinçli yaşamalı ve sezgilere açık olmalıdır: Farkında
  olarak yaşamak bilinçli iradi gücümüzle bilinçaltını yönetebilme becerimizin bir yansımasıdır.
  Değişime adapte olmamız gereken yeni çağda bilinçli yaşamayı başarmak en önemli potansiyelimizi
  açığa çıkarmamızı sağlayacaktır.

"YENİ KOD" İLE FARKINDALIK ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇERİĞİ: 

 

​    Atölye çalışması aşağıdaki kişisel gelişim alanlarında özenle seçilmiş konuları içermektedir.
 

 • İÇSEL HUZUR VE MUTLULUK KAYNAKLARI

 • ANI YAŞAMANIN GÜCÜ VE BİLİNÇLİ İRADE

 • İKİLİ İLİŞKİLER VE ASERTİF DAVRANIŞ

 • HOLİSTİK ÇEKİM VE ENERJİ DENGESİ

  Program dört atölyeden oluşmaktadır ve içerikleri şunlardır;
   

 • UYUM

  • İçsel Huzurla Buluşma

  • Tutumlarım, Davranışlarım ve Huzur

  • Huzur Kalkanı

  • Takdir Avcılığı

  • Şükrettiklerim ve Mutluluk

  • Gelişim İçin Değişime İnanıyorum-"Evet" Çalışması

  • Zor ve Kolay Olanlar

  • Duyguları Tanımlama ve Empati

  • Niyet Yasası

  • İstek-Niyet Uyumu

  • Kişisel Mottolarım​

    

 • BENLİK

  • İçsel Huzurla Buluşma

  • Başkalarıyla Sınırlar ve Huzur

  • Huzur Kalkanı

  • Takdir Avcılığı

  • Hak Ettiklerim ve Mutluluk

  • İstekleri Güçlendirme ve Nedenler

  • Kaldıraçlar

  • İlişkilerde Benlik Uyumu

  • Bütünlük Yasası

  • Yaşamsal Döngüler

  • Bütüne Katkı

  • Kişisel Mottolarım
   ​ ​


ONLINE  ATÖLYE PROGRAMI UYGULAMA MODELİ:
 

 • Atölye süresi on altı gündür, toplam otuz iki saattir ve hafta içleri Salı - Perşembe günleri öğleden sonraları saat 14:00 - 16:00 arasında yapılmaktadır.
 • Her atölye çalışması dört gündür, sekiz saat uygulanmakta ve iki hafta sürmektedir
 • Program içinde belirli bir sıralı başlangıç veya devam söz konusu değildir. Katılımcılar kendileri için uygun olan ilk atölyeden başlayarak programı tamamlayabilirler.

 • Katılımcılar kayıt işlemlerini online olarak gerçekleştireceklerdir. (Detaylar için lütfen yetkiliyle görüşünüz.)

 • Atölye çalışması interaktif , uygulamalı olarak uygulanmaktadır.

 • Görsel olarak power point sunum yapılacak, gereğinde konularla ilgili video gösterilecektir.

 • Katılımcılara çalışmayla ilgili manuel gönderilecektir. 

 • İÇSEL GÜÇ

  • İçsel Huzurla Buluşma

  • Duygularım ve Huzur

  • Huzur Kalkanı

  • Takdir Avcılığı

  • Başardıklarım ve Mutluluk

  • Holistik Denge ve Zihin Beden Bütünlüğü

  • Beden Enerjisiyle Ruh Hali Değişimi

  • İlişkilerde Duygusal Uyum

  • Negatif Baskınlık Yasası

  • Temel Korkular ve Çekinceler, Olumlamalar

  • Kişisel Mottolarım

 • YARATICILIK

  • İçsel Huzurla Buluşma

  • Huzur Yaratan Etinlikler

  • Huzur Kalkanı

  • Takdir Avcılığı

  • Başkalarının Mutluluğu ve Mutluluk

  • "An"ın Farkındalığı

  • Bilinçli İrade ile "An"ı Yönetebilmek

  • Asertif Tutum ve Açık İletişim

  • Çekim Yasası

  • Çekim Enerjisinin Altın Kuralları

  • Kişisel Mottolarım

change1.jpg