ZİHİNSEL CHECK-UP İLE...

  • Potansiyel yönlerinizle buluşun

  • Sizi sabote eden düşüncelerinizi / inançlarınızı ve korkularınızı tanımlayın

  • Kör alanlarınızın aydınlatın

  • İş yaşamınızın ve kariyerinizin yapılandırılma kaynaklarını keşfedin

  • İdeal eşinizi en doğru şekilde tasvir edin

  • Huzur ve mutluluk kaynaklarınızı ortaya koyun

İŞ VE
KARİYER
İKİLİ
İLİŞKİLER
SOSYAL
İLETİŞİM
HOBİLER
KİŞİSEL
ÖZELLİKLER
FİZİKSEL DURUM VE SAĞLIK
HUZUR VE MUTLULUK
KAYNAKLARI
FİNANSAL DENGE
KAZANIMLAR

Kayıt ve görüşme randevusu

Bonus kitapçık "İstediğiniz Yaşama Ulaşmak İçin 10 Temel Adım"

Kendinizi değerlendirme testleri

1. Görüşme; Yaşam Alanları, Amaç/Hedefleriniz, Yaşam Döngüleri, Sabotajcılar

2. Görüşme; Özdeğerler, Metaprogramlar, Temsil Sistemleri (Algılama-Öğrenme Programları)

Raporlama ve Öneriler

UYGULAMA MODELİ