HOLİSTİK DENGE

 

Holistik/Bütüncül Denge Eğitimleri, Dr. Murat Soysalan'ın, 2003 yılından beri sürdürdüğü, yurtiçi/yurtdışı eğitim ve deneyimleri üzerine yapılandırılmış, özgün ve zihinsel, ruhsal gelişim, değişim adına etkili yöntemleri barındırmaktadır. 
 

HOLİSTİK/BÜTÜNCÜL DENGE: Kişinin daha mutlu, huzurlu, kendisiyle barışık, çevresiyle uyumlu bir şekilde yaşam amaçlarına kavuşabilmesi için, sahip olması gereken özellikleri, içinde bulunması gereken durumu tarif eder. 

HOLİSTİK DENGE EĞİTİMLERİ'NE  NEDEN İHTİYAÇ VAR? 

 

·        Yaşamda alınan sonuçlar, kişinin holistik dengesiyle ilgili enerji düzeyine bağlı oluşmaktadır. Kendisini iyi, mutlu, verimli, sağlıklı, bedensel olarak fit, enerjik, ilişkilerde tatminkar, başarılı, güçlü hisseden bireylerin holistik dengesi pozitif anlamda çalışıyor demektir. Bu bağlamda tam tersi de mümkündür.
 

·        Ruhsal ve bedensel sağlık, holistik dengeyle bağlantılıdır. Çok daha sağlıklı olabilmek veya mevcut sağlık problemlerinden kurtulabilmek için, bu denge oluşturulmalı, korunmalı ve geliştirilmelidir. Psikolojik (özellikle nörotik)  ve psikosomatik hastalıklar, biriken, atılamayan negatif enerjinin vücuda yansıması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlıkların iyileşme süreci de, yine olumlu holistik enerji dengesinin yaratılmasıyla doğrudan ilişkilidir. 
Holistik denge ile doğrudan ilgili bazı rahatsızlıklar şunlardır: 

·        Depresyon, anksiyeteye bağlı bozukluklar (kaygı bozuklukları, fobiler,
          takıntılar, panik atak…)

·        Stres dengesizliği, öfke kontrol problemleri

·        Konsantrasyon ve uyku problemleri

·        Fibromiyalji ve romatizmal hastalıklar

·        Migren ve gerilim tipi baş ağrıları

·        Hipertansiyon

·        Mide, bağırsak rahatsızlıkları

·        Allerjik reaksiyonlar ve astım

·        Kronik cilt problemleri

·        Yeme problemleri ve kilo kontrol bozuklukları

·        İmmün sistemin etkilendiği, nöropatiler, romatizma ve kanser gibi
         hastalıklar

 

Bir çok hastalıkta genetik mirasımız sorumlu olsa da, bunların ortaya çıkışı ve iyileşme süreçleri kişinin holistik dengesini nasıl kullandığıyla çok ilgilidir. İlaçlar ve diğer tıbbi müdahale araçları, elbette bedensel olarak bireyin iyileşmesinin temel unsurlarıdır. Ancak ruhsal-duygusal-zihinsel olarak hazır bulunmuşluk düzeyinin yönetilmesi de en az bunlar kadar önem taşımaktadır. 
 

·        Negatif alışkanlıklar ve tutumlardan kurtulmak, holistik dengenin oluşturulmasıyla ilgilidir.

 

Örnekler:

·        Dengeli ve daha sağlıklı beslenmek, önerilen diyete uymayı dirayetle sürdürmek

·        Televizyon, internet ve benzeri enerji çalıcılardan sıyrılıp, hobilere zaman ayırmak.

·        Yeri geldiğinde insanlara, kendini açık ve doğru bir şekilde ifade ederek "Hayır" diyebilmek,

·        Kızgınlığı kontrol edip, yapıcı tepkiler verebilmek,

·        Zamanı daha etkin kullanmak,

·        Sigara ve benzeri alışkanlıklardan kurtulmak,

·        Bağımlı kişilik yapısından sıyrılmak.
 

·        Yaşam alanlarında kaliteyi yukarı çıkarmak, istenen, ihtiyaç duyulan şeylerin hayata katılması, bütünün enerjisini kullanabilmekle ilgilidir.

 

Örnekler:

·        İlişkilerde istenen sonuçları almak,

·        Başarıyı sürdürülebilir şekilde deneyimlemek,

·        Fırsatları hayatına çekmek, 

·        Önemli ve öncelikli olarak yapılması gereken şeylere odaklanmak, 

·        Daha girişken olmak,

·         Ders çalışmayı ve/veya öğrenmeyi pozitif bir alışkanlık haline getirmek,

·        Özdeğeri geliştirmek ve özgüveni artırmak.
 

HOLİSTİK DENGE EĞİTİMLERİ NELERİ İÇERİR?


Çoğunlukla durumundan şikayet eden ve kurban rolü oynayan kişiler, hayatında edilgen ve kabullenici olarak bir tavır sergileyerek,tüm algısını,  bu yöne çeker ve hayatı buna göre biçimlenir.  Farkındalığı yüksek, yapması gerekenlere odaklanan ve eyleme geçerek sonuç alanların hayatı ise olumlu yönde şekillenir. Holistik denge eğitimleri içeriğinde bulunan eşsiz teknikler, katılımcıların hayatını olumlu şekilde yukarı taşımasını sağlar. Aynı teknikleri, başkalarına uygulamayı da öğrendikleri için, çevresindekilere faydalı olmalarına, dolayısıyla hayata olumlu katkılarda bulunmalarına yol açar.

·        İçsel, transformasyonel dönüşümün anahtarı olan holistik denge, bireyin iki alanda denge yaratmasına odaklanmaktadır:

·        YAŞAM ALANLARI DENGESİ: Aşağıdaki alanlarda dengeyi yakalamak ve onları yükseltmek için enerji oluşturmayı içerir;
 

·        İş-kariyer

·        Finans

·        Aile içi ilişkiler ve ikili ilişkiler

·        Diğer ilişkiler/sosyal alan

·        Kendinize ayırdığınız vakitler

·        Kişisel alan

·        Fiziksel durum ve sağlık

·        Maneviyat, içsel huzur ve mutluluk

·        BÜTÜNCÜL ALANLAR DENGESİ : Yaşam alanlarında yükselmek ve denge oluşturmak için kişi aşağıdaki alanlarda içsel farkındalığını geliştirmeli, birbirinden olumlu veya olumsuz etkilenen, iç içe olan bu yapıyı beslemeyi öğrenmelidir;

·        Ruhsal

·        Duygusal

·        Zihinsel

·        Bedensel

·        Bilinçli İrade

·        Eğitimde katılımcılara teorik ve pratik olarak holistik denge uygulamaları öğretilmektedir. Uygulama modelleri yapılandırılmış, etkisi kanıtlanmış analitik koçluk, bilinçlilik koçluğu ve bilinçaltı zeka, yeniden kodlama, NLdP, sağ ve sol beyin entegrasyonu öğretilerini temel almaktadır. 

 

HOLİSTİK DENGE EĞİTİM SÜREÇLERİ, KAZANIMLAR VE FIRSATLAR:

 

·        UYGULAYICI (PRATİSYEN) EĞİTİMLERİ - BİRİNCİ SEVİYE: 6 modül - 14 gün (140 saat) ; Katılımcılar kendi yaşamlarında, iş ve özel hayatlarında, çevresindekilerle uygulamaları gerçekleştirerek holistik dengeyi tüm yönleriyle kullanabilecek beceriye ulaşırlar. 

·        MASTER UYGULAYICI EĞİTİMİ - İKİNCİ SEVİYE: 6 gün (60 saat); Holistik dengenin derinliği olan, üst seviye uygulamaları ve profesyonel koçluk formasyonu sunulmaktadır. Mesleki olarak, holistik denge becerilerini kullanmak isteyen kişiler için tavsiye edilmektedir.

·        EĞİTMENLİK EĞİTİMİ - ÜÇÜNCÜ SEVİYE: 4 gün (40 saat); Holistik denge konusunda sunumlar, workshoplar yapmak ve eğitimler vermek isteyen kişilerin bu eğitimi almaları tavsiye edilmektedir. Bu seviyede eğitmen, uygulayıcı ve koç olarak profesyonelleşen kişi kendi kariyerini buna göre şekillendirebilmektedir.

·        Katılımcılara LifeCoach Academy onaylı ve Dr. Murat Soysalan'ın süpervizyonunda her aldıkları modül için katılım sertifikası ve tamamladıkları seviyeyle ilgili uygulayıcılık sertifikası verilmektedir. 

 

Süreçleri tamamlayan ve holistik denge alanında kariyer yapmak isteyen kişilerle, LifeCoach Academy bünyesinde ve organizasyonlarında çalışma imkanı sunulmaktadır.

hdlogoweb_edited.png

Holistik Denge ve  Koçluk Eğitimleri'nden maksimum fayda sağlanması amacıyla, katılımcıların öncelikle "Farkındalık" eğitiminden başlamaları, sonraki eğitimlere kişisel gelişim tercihlerine göre devam etmeleri önerilmektedir. 

Aşağıdaki içerikler, videolar incelenerek, holistik denge seminerine katılım sağlanarak veya randevulu öngörüşme gerçekleştirilerek konuyla ilgili daha fazla bilgi edinilebilir. 

Aydınlanma.jpg
Aydınlanma.jpg
RuhsalDenge.jpg
DuygusalDenge.jpg
ZihinselDenge.jpg
BedenselDenge.jpg
BilinçliİradeDengesi.jpg
KoclukFormasyon.jpg